Psychoterapia

Psychoterapią nazywa się techniki, dzięki którym leczy się  ludzi ze schorzeń, które swoje podłoże mają w psychice człowieka. Opiera się ona głównie na kontakcie psychoterapeuty z pacjentem. Obecnie psychoterapia związana jest także z pomocą społeczną – oznacza to że leczy ona nie tylko osoby borykające się z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi czy osobowościowymi, ale także...

Psychoterapia systemowa

  Jest to forma psychoterapii w której uczestniczy kilka osób związanych ze sobą emocjonalnie – małżeństwo, rodzina, partnerzy. Wśród nich znajduje się jednostka, którą określa się nosicielem objawu. Osoba ta, przejawia bowiem niepokojące pozostałych zachowania: agresja, uzależnienie, anoreksja, tiki itp. Jej zaburzenia psychiczne mogą być jedynie wyrazem problemach trapiących...

Terapia psychodynamiczna

  Terapia ta swoje podłoże znajduje w teorii psychoanalizy. Według niej przyczyną powstawania zaburzeń psychicznych są nasze nieświadome popędy, które nasz umysł blokuje, by nie dotarły one do naszej świadomości, a co za tym idzie – by  nie zostały one zrealizowane. Taka blokada skutkuje tym, że owe popędy szukają sobie jakiegoś wyjścia z naszej podświadomości, przeradzając...

Terapia Gestalt

Fritz Perls – główny twórca terapii,  opierał się na podstawach teorii pola Kurta Lewin. Zakładał, że wszelkie doświadczenia człowieka porządkowane są w pewne postaci, figury, całości. Terapia ta zakłada, że zachowania człowieka spowodowane są sumą utrwalonych reakcji, które są akceptowane przez nasze otoczenie, na skutek tego człowiek tworzy barierę swoim prawdziwym odczuciom i...

Terapia poznawcza

Ten rodzaj terapii, podobnie jak  terapia behawioralna zakłada, że zaburzenia są rezultem nieprawidłowości w procesie uczenia się. Gdy człowiek niewłaściwie interpretuje i postrzega niektóre zdarzenia, w rezultacie jego zachowania mogą stać się nieprawidłowe. Celem terapii jest pozbycie się zaburzeń myślenia, poprzez naukę ich rozpoznawania i usuwania Pacjent musi zrozumieć sposoby...

Terapia behawioralna

Terapia ta opiera się na założeniu, że objawy psychopatologiczne zostały przez człowieka nabyte w trakcie procesu uczenia się. Prościej rzecz ujmując – zachowanie człowieka jest efektem reakcji na wpływ otoczenia. Psychoterapia behawioralna skupia się na tym co jest tu i teraz, przeszłość jest nieważna. Zawsze dotyczy ona konkretnych problemów np. różnego rodzaju fobii Celem terapii...

Programowanie NLP

  Jest to sposób komunikacji pomiędzy ludźmi wpływający na  zmianę w postępowaniu oraz myśleniu jednostki. Cechą NLP jest  pragnienie poznania świata i jednostek ten świat zamieszkujących. Poznanie to jest także opatrzone cechą, która preferuje chęć omijania jakichkolwiek przeszkód, wiążących się  z  osiągnięciem nieograniczonego szczęścia.  
recent from O psychoterapii
recent from O psychoterapii
Popular Articles